Przysięga małżeńska to nieodłączny element ceremonii zaślubin, bez którego ślub nie będzie ważny. Wiele par młodych zastanawia się, czy słowa przysięgi małżeńskiej można zmienić, by była ona bardziej osobista. Zobaczmy zatem, czy można przygotować własny tekst przysięgi małżeńskiej i jakie warunki musi on spełnić.

Tekst przysięgi małżeńskiej - ślub kościelny i konkordatowy

Ślub kościelny i ślub konkordatowy to ceremonia, która dla swojej ważności wymaga złożenia przysięgi małżeńskiej o treści: "Ja (imię) biorę sobie Ciebie (imię) za męża/żonę i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż Panie Boże wszechmogący w Trójcy jedyny i Wszyscy Święci." 

Po wypowiedzeniu przysięgi przez parę młodą ksiądz potwierdza zawarcie związku małżeńskiego mówiąc "Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Małżeństwo przez was zawarte, ja powagą Kościoła katolickiego potwierdzam i błogosławię w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. ksiądz potwierdza zawarcie związku małżeńskiego mówiąc "Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Małżeństwo przez was zawarte, ja powagą Kościoła katolickiego potwierdzam i błogosławię w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Następnie ksiądz błogosławi obrączki, a młodzi zakładają je sobie nawzajem mówiąc "(Imię małżonka), przyjmij tę obrączkę, jako znak mojej miłości i wierności. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego." 

W sytuacji, gdy ślub kościelny jest jednostronny, małżonek niewierzący wypowiada te same słowa przysięgi małżeńskiej, pomijając ostatnie zdanie: "Tak mi dopomóż Panie Boże wszechmogący w Trójcy jedyny i Wszyscy Święci.", a przy nakładaniu obrączek pomija znak krzyża.

Tekst przysięgi małżeńskiej - ślub cywilny

W przypadku ślubu cywilnego słowa przysięgi małżeńskiej również są z góry narzucone i muszą zostać wypowiedziane w takiej formie, by związek małżeński był uznany za ważny. W trakcie ślubuję cywilnego przysięga małżeńska brzmi:

"Świadomy/a praw i obowiązków wynikających z założenia rodziny, uroczyście oświadczam, że wstępuję w związek małżeński z (imię partnerki/partnera) i przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe."

Jako pierwszy słowa przysięgi małżeńskiej wypowiada pan młody, a następnie panna młoda. Gdy przysięga małżeńska zostanie złożona, urzędnik potwierdza zawarcie małżeństwa mówiąc:

"Wobec zgodnego oświadczenia obu stron, złożonego w obecności świadków, oświadczam, że Związek Małżeński Pani (…) i Pana (…) został zawarty zgodnie z przepisami. Jako symbol łączącego Państwa związku wymieńcie proszę obrączki."

Własna przysięga małżeńska - kiedy można ją złożyć?

Jak widać zarówno ślub cywilny, jak i ślub kościelny wymaga dla swojej ważności złożenia przysięgi małżeńskiej o określonej treści. Nie można zamiast niej złożyć przysięgi innymi słowami, natomiast można dodać coś od siebie do słów, które muszą zostać wypowiedziane. Można zatem po złożeniu przysięgi małżeńskiej o wymaganej treści powiedzieć również inne słowa, które sprawią, że przysięga małżeńska będzie bardziej osobista. Nie można tego jednak zrobić spontanicznie, gdyż potrzebna jest zgoda duchownego lub urzędnika na wprowadzenie takich zmian. 

Własną przysięgę małżeńską można złożyć również wtedy, gdy zdecydujecie się na ślub humanistyczny. Nie jest to w Polsce jeszcze popularne rozwiązanie, ale ślub humanistyczny cieszy się dużą popularnością m.in. w Wielkiej Brytanii. Decydując się na ślub humanistyczny możecie więc wybrać dowolne miejsce do zawarcia małżeństwa, a następnie przed zebranymi gośćmi wypowiedzieć słowa własnej przysięgi małżeńskiej. Zgodnie z polskim prawem nie jest to ceremonia mająca skutki prawne, ale daje ona szerokie pole do przeżycia dnia ślubu we własny wymarzony sposób. Pamiętajcie jednak, że po takim ślubie dla państwa nadal pozostajecie stanu wolnego, więc jeśli chcecie, by Wasze małżeństwo było zgodne z obowiązującym prawem, to musicie wziąć również ślub cywilny. 

Produkt dodany do ulubionych