Informacje

Regulamin zakupów

    Sklep internetowy działający pod adresem www.royaldekor.pl - zwany dalej Sklepem, prowadzony jest przez RoyalDekor Ewelina Stępień, wpisanym do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem 243170107
    Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Złożenie i potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu Zakupów, dobrowolnym dokonaniem zakupu zamówionego towaru oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Kupującego do celów związanych z realizacją zamówienia. Złożone zamówienie stanowi umowę kupna - sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
    Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
    Przez złożenie zamówienia należy rozumieć dodanie do Koszyka produktów z oferty Sklepu poprzez wypełnienie "Formularza zamówienia" zgodnie z informacjami podanymi w w/w formularzu.
    Wkrótce po złożeniu zamówienia Klient otrzymuję drogą e-mailową informację o przyjęciu zamówienia (zestawienie wybranych produktów, adres dostawy, wartość zamówienia, forma płatności, sposób wysyłki). W razie braku otrzymania takiej informacji Klient powinien skontaktować się ze Sklepem drogą telefoniczną lub mailową.
    Prosimy o podanie prawidłowych danych kontaktowych - adresu e-mail oraz numeru telefonu. Nieprawidłowo wypełnione formularze rejestracyjne mogą utrudnić lub uniemożliwić realizację zamówienia.
    Sklep zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwości co do możliwości realizacji zamówienia.
    Płatności za zamówione produkty można dokonać przelewem na konto bankowe. 
    Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się po zaksięgowaniu przedpłaty na nasze konto,
    W przypadku, gdy w ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia nie zostanie uregulowana płatność, Sklep zastrzega sobie prawo do automatycznego anulowania zamówienia.
    W przypadku niedostępności części produktów w zamówieniu Klient informowany jest o stanie zamówienia. Może wtedy podjąć decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 3 dni ze strony Kupującego sklep zastrzega sobie możliwość wysłania dostępnych pozycji w zamówieniu bądź anulowania zamówienia.
    Na czas, po jakim zamówione produkty trafiają do rąk osoby zamawiającej składa się czas realizacji/ wyprodukowania zamówienia oraz czas, jaki jest potrzebny Poczcie Polskiej / kurierowi na dostarczenie przesyłki pod wskazany przez Kupującego adres, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji zamówienia + czas dostawy
    Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień. W przypadku wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży Sklep zastrzega sobie prawo korekty i  anulowania zamówienia.
    Wszystkie ceny podane na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
   Na życzenie wystawiamy Fakturę Vat, w innym przypadku Klient otrzymuje paragon fiskalny.
    Klient jest zobowiązany sprawdzić stan przesyłki podczas odbioru w obecności pracownika Poczty Polskiej/firmy kurierskiej, niezwłocznie zgłosić stosowną reklamację do firmy przewozowej oraz poinformować o tym fakcie Sklep.
    *Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. *UWAGA! Odstąpienie od umowy bez podania przyczyny nie dotyczy przedmiotów spersonalizowanych, przygotowanych wg indywidualnego zamówienia konsumenta.
    W pozostałych przypadkach w razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Wraz z odsyłanym towarem Klient jest zobowiązany zwrócić wszelkie produkty, które otrzymał gratisowo. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni kalendarzowych.
    Wraz z odstąpieniem od umowy Nabywca zobowiązany jest na własny koszt dokonać zwrotu dostarczonego towaru wraz z otrzymanym paragonem lub rachunkiem. Zwrotu należy dokonać na adres Royaldekor ul. Bohaterów Bitwy pod Mokrą 2, 42-100 Kłobuck.
    Po odstąpieniu od umowy Sklep zwróci Kupującemu równowartość zapłaconej przez Dostawcę kwoty równej cenie towaru. Zwrot nastąpi w terminie do 5 dni roboczych przelewem na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu.
    Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, gdy sprzedana przez niego rzecz jest dotknięta wadą ( wada ? zmniejszająca wartość rzeczy, użyteczność rzeczy, gdy rzecz nie ma właściwości, o których było napisane w serwisie sklepu royaldekor.com, gdy rzecz wydano w stanie niezupełnym, niekompletnym), a w chwili zawarcia umowy Kupujący o niej nie wiedział. Kupujący powinien na własny koszt odesłać towar przesyłką pocztową na adres Royaldekor ul. Bohaterów Bitwy pod Mokrą 2, 42-100 Kłobuck. Do przesyłki należy dołączyć potwierdzenie dostawy i informacji czego dotyczy reklamacja. Dostawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni. Po uznaniu reklamacji, w zamian za towar wadliwy zostanie Kupującemu wydany towar wolny od wad, a w przypadku gdy nie będzie to możliwe, Sklep zwróci Kupującemu równowartość zapłaconej ceny.
    Koszty przesyłek w przypadku wymiany towaru wynikającej z błędnej realizacji zamówienia przez royaldekor.com pokrywa Sklep. Koszty wysyłki do royaldekor.com pokrywa Klient. W przypadku stwierdzenia pomyłki Sklep zwróci Klientowi koszt wysyłki do Sklepu w kwocie wynikającej z kwoty na liście przewozowym. Jednocześnie informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.
    W przypadku zamówienia zapłaconego, gdy sklep nie jest w stanie zrealizować zamówienia w całości, sklep informuje Konsumenta o tym fakcie. W przypadku rezygnacji z brakującej pozycji, lub z całego zamówienia sklep zwraca przedpłatę na podane przez Konsumenta konto bankowe w terminie 5 dni roboczych liczonych od daty anulowania zamówienia lub jego korekty.
    Pomimo dołożenia wszelkich starań, by zamieszczone na stronie internetowej Sklepu opisy produktów były zgodne ze stanem faktycznym, nie gwarantujemy, że nie zawierają błędów lub braków. Dlatego w razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed złożeniem zamówienia o kontakt przez formularz kontaktowy dostępny na stronie.
    Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883). Zgodnie z tą ustawą Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
    Nabywca ma prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo ich poprawiania.
    royaldekor.com zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu bez uprzedzenia.